Proje Danışmanlığı

Protema  Danışmanlık; özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak ulusal ve uluslararası fonların çeşitli programları dâhilinde hibe olanaklarını araştırma, teklif dosyası hazırlama, finansman almaya hak kazanan kuruluşlar için de proje yürütme danışmanlığı hizmetlerini sağlamaktadır.

Hibe programlarında proje sahiplerinin ortak bir amaçta buluşması ile başlayan danışmanlık sürecimiz, tekliflerin geliştirilmesi ve projelendirilmesi faaliyetlerinden oluşmaktadır. Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları, KOSGEB, çeşitli bakanlıklar, yabancı konsolosluklar ve diğer tüm ulusal ve uluslararası kuruluşlarca sağlanan hibe programlarına uzmanlarımız tarafından proje teklifleri hazırlanmaktadır.

Bu süreçte ilgili makamlara sunulan tekliflerin onaylanmasının ardından uygulama aşamasında faaliyetlerin ilgili mevzuat ve prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi amacıyla proje yürütme danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Hibe danışmanlığı hizmetimiz kapsamında müşterilerimize şu hizmetleri sunmaktayız:

  • İhtiyaca yönelik proje konusunun tespit edilmesi
  • Uygun hibe programının belirlenmesi
  • Hibe başvurusu için gerekli bilgi ve belgelerin temini
  • Projenin yazımı için gerekli teknik çalışmaların gerçekleştirilmesi
  • Proje başvuru dosyasının hazırlanması
  • Başvurunun sonuçlandırılması
  • Projenin uygulanması
error: Content is protected !!