BİREYSEL EĞİTİMLER İş geliştirme eğitimi Liderlik Yöneticilik Halkla ilişkiler Pazarlama ve tanıtım Psikoloji ve Stres yönetimi Hibe – proje hazırlama eğitimleri Yabancı Dil Kursu KURUMSAL EĞİTİMLER Mesleki Eğitimler Mevzuat – Yönetmelik ve Kanunlar Psikoloji ve Stres yönetimi İş geliştirme eğitimi Hibe – proje hazırlama eğitimleri Kurumsal Kimlik Eğitimleri Yabancı Dil […]

Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere […]

PROJE AŞAMALARI Fikrin Belirlenmesi Durum Analizi ve Planlama Ön Değerlendirme Finansman Projenin Uygulanması ve İzlenmesi Projenin Değerlendirilmesi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PDY) • Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem ve sistematik bütünüdür. • Proje döngüsü yönetimi, proje tasarım kalitesini iyileştirmek, uygulama etkinliğini […]

error: Content is protected !!